Sở xây dựng Bắc Giang In

SỞ XÂY DỰNG BẮC GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại:  0240.3.854.403; Fax:  0240.3.554.778;

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương, gồm: Quản lý nhà nước về xây dựng; Quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng; Quản lý về hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhà ở và công sở; Quản lý về vật liệu xây dựng; Quản lý thị trường bất động sản;

Với phương châm hành động: Đoàn kết phấn đấu - Phát huy nội lực - Đổi mới toàn diện - Phát triển hội nhập. Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Sở Xây dựng Bắc Giang đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật về xây dựng. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch với cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng và triển khai thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong quản lý. Nâng cao năng lực, tu dưỡng đạo đức cán bộ, công chức. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, tích cực phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

http://soxaydungbacgiang.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: